ECO CRYSTAL

ECO CRYSTAL

DRIK MED GOD SAMVITTIGHED

GLASPRODUKTION
MED OMTANKE

I det nordlige Italien ligger Siena provinsen, som i en årrække har arbejdet med forskellige tiltag, der bidrager til en god balance mellem CO₂-udledning og absorbering af CO₂ fra atmosfæren til kulstofdræn. Det har resulteret i, at Siena provinsen siden 2011 har opnået CO₂-neutralitet. For at nå målet som CO₂-neutral provins har beplantning af træer og skove været et væsentligt led i strategien, da træerne optager en del af den CO₂-udledning, som ellers ville ende i atmosfæren. Der har desuden været fokus på at reducere udledning – f.eks. igennem brugen af vedvarende energi på fabrikken i Siena, hvor de populære glasserier Melodia og Zero, bliver produceret.

HVOR KOMMER ENERGIEN FRA?

GLASPRODUKTION I SIENA

Glassene produceres i elektriske ovne, hvortil der benyttes vedvarende energi fra bl.a. solfangere, og overskudsvarmen fra produktionen genanvendes andre steder på fabrikken. Der anvendes råmaterialer af allerhøjeste kvalitet. Det er en produktion, der har taget højde for problemerne med klima og miljø ved at gøre tiltag for at sænke sin udledning.

GLASPRODUKTION I SIENA